ویژگی تیشرت تبلیغاتی


تیشرت هایی که به عنوان هدایای تبلیغاتی داده میشوند، دارای ویژگیهای خاصی میباشند. اولین ویژگی که در انتخاب تیشرت مهم میباشد، لوگو و آرم شرکت میباشد. زمانی که لوگو چاپ میشود، باید به نوع پارچه تیشرت و لباس توجه خاصی شود. انواع تیشرتهای پنبه ای، ملانژ، لباسهای فلامنت، جودون و نوعهای دیگر در بازار موجود است که می بایست مورد توجه شرکتهای تبلیغاتی قرار گیرد. از ویژگیهای دیگر لباس تبلیغاتی، متن یا تصویری است که بر روی تیشرت قرار میگیرد. هر چقدر تصویر قرار داده شده دارای گرافیک بالاتری باشد، تأثیر بیشتری بر روی اذهان مشتریان و مخاطبان خواهد داشت. مخاطبان تیشرتهای تبلیغاتی از ویژگیهای دیگر این کالای تبلیغاتی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد. دقت در اینکه مشتریان یک کالا و محصول چه افرادی هستند، میتواند در معرفی بهتر کالا و خدمات موثر باشد.


نتیجه گیری:
تیشرت هایی که به عنوان تبلیغات به مخاطبان ارائه میشود یکی از بهترین و کم هزینه ترین هدایای تبلیغاتی میباشد. دقت در نوع پارچه و نوع آرم و لوگو، میتواند در افزایش فروش کالا موثر باشد.